Novice

Gradnja v živo

Spremljajte v živo gradnjo E4 hiše. Kamera v živo ...


e4 hiša – Dobro je vedeti, zakaj jo izbrati za svoje novo domovanje

V začetku julija se je v Kamniku pričela gradnja prve hiše e4 na Slovenskem.  Zgrajena bo po načelih  trajnostne gradnje, ki zagotavljajo energetsko učinkovitost, zaščito okolja ter bivanje v zdravi in ugodni bivalni klimi.
Podjetje Wienergerger  z 11 izbranimi partnerji kakovosti (Baumit, Bosch, Inles, Knauf Insulation, Petrol, Pipelife, Pomgrad, Porotherm, Semmelrock, Tondach, Velux) se je projekta gradnje trajnostne hiše lotilo najprej z izbiro osnovnega gradbenega materiala, ki je glina oz. opeka.  Prav ta namreč  najbolj popolno zagotavlja vse potrebne lastnosti, ki naj jih zagotavljajo načela trajnostne gradnje naše prihodnosti.

Finančna dostopnost, inovativna gradnja ter minimalna poraba energije je le nekaj dobrih razlogov, zakaj bo tudi vaše novo domovanje opečna hiša e4.

Finančna dostopnost hiše e4

Gradnja opečne hiše e4 je cenovno ugodna in dosegljiva tudi mladim družinam. Ker gradnja poteka  postopoma, zagotovitev vseh finančnih sredstev ni nujna takoj ob začetku. Ob cenovni primerjavi energetske učinkovitosti opečne e4  in montažne hiše  je  hiša e4 cenovno ugodnejša do 20 %. Cena opečne hiše e4 velikosti  150 m2 z najvišjim standardom energetske učinkovitosti se giblje med  150.000 in 160.000 evri.  Ob tem je več kot 50 % dovedene energije, ki jo stavba potrebuje za svoje delovanje, zagotovljene s pomočjo  obnovljivih virov - največja potrebna toplota za ogrevanje in hlajenje stavbe ne presega 25 kWh/m2.

Vselitev v pičlih šestih mesecih

Trajanje celotne gradnje od začetka do vselitve v hišo e4  je odvisno od pogojev lokacije in zagotovitve gradbene opramljenosti parcele. Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja se gradnja lahko prične. Če je izvedena s kakovostnim izvajalcem in ni ovir zaradi višje sile, se lahko gradnja zaključi tudi v štirih koledarskih mesecih. Objekt je tako lahko v slabega pol leta pripravljen za vselitev.

Minimalno 150 let življenjske dobe
Opečna hiša e4 ima tako rekoč neomejeno življenjsko dobo, saj je v celoti grajena iz opečnih zidakov, ki so žgani na izredno visokih temperaturah (preko 850 °C). Postopek žganja gline na tako visokih temparaturah zagotovi trajnost in odpornost opečnih zidakov. Glede na standarde sodi opečna hiša e4 v najvišjo kategorijo z življenjsko dobo minimalno 150 let.

Minimalna poraba energije
Rastoče cene energentov in povečanje onesnaženja okolja so vedno bolj očitni, zato so obnovljivi viri energije energija prihodnosti, toplotne črpalke pa predstavljajo izredno alternativo za učinkovito uporabo teh brezplačnih virov energije. Narava je izreden dobavitelj energije in shranjuje sončno toploto v tleh in tudi v zraku. Toplotna črpalka v hiši e4 to energijo povsem enostavno izkoristi za svoje potrebe, in to skoraj povsem brezplačno, saj se do 80 % energije pridobi iz narave.

Inovativna gradnja
Žgani zidak je osnovna gradbena enota hiše e4. Najbolje se počuti, ko je sezidana v topel družinski dom. Žgani zidak koristi vsa današnja napredna in ekološko primerna tehnična spoznanja in je osnova za prijetno in varno bivanje. V želji, da se stavba arhitekturno izpostavi kot izkaz današnjega časa, so bila pri njenem snovanju uporabljena zadnja tehnična dognanja. Posebno pozornost smo namenili iskanju osnovnih rešitev dispozicij, detajlov, izbiri materialov, inštalacijske in druge opreme, ki omogočajo enostavno uporabo in dolgo življenjsko dobo družinske hiše e4 o njenem načrtovanju pove arhitekt Nande Korpnik.

 

Gradnjo prve opečne hiše e4 lahko spremljate na facebook strani e4 opečna hiša prihodnosti, več  o samem konceptu gradnje prihodnosti e4 pa si lahko preberete na www.e4hisa.si .

x