e4 Kriteriji

e4 opečna hiša
Priročnik za graditelje

Za vas smo na enem mestu zbrali pomembne informacije, ki vas bodo po korakih vodile skozi novogradnjo ali sanacijo hiše. Preberite več,...

e4 Kriteriji

Koncept e4 hiše temelji na izpolnjevanju kriterijev »Skoraj nič energijske hiše« in vsebuje sodobna spoznanja trajnostne gradnje. e4 hiša omogoča zdrav, energetsko učinkovit in finančno dostopen dom in odgovarja tudi investitorjem z željo po zaščiti okolja in zagotavljanja naravne klime. Za svoje delovanje e4 hiša potrebuje čim manj energije, preostanek potrebe po energiji pa proizvede sama iz obnovljivih virov iz neposredne bližine.

Izhodišče za zasnovo e4 hiše je celovit pristop. To pomeni, da je končna oblika hiše rezultat interdisciplinarnega usklajevanja med arhitekturo, gradbenimi tehnologijami in izborom materialov, energetiko, biologijo gradnje ter ob upoštevanju naravnih danosti in zakonitosti.

Emocije

V moderni družbi ljudje večino časa preživimo v zaprtih prostorih bodisi doma, na delovnem mestu ali ali pa tako preživljamo prosti čas. V današnjem času, ko je moderna tehnologija povsod okrog nas, lahko delamo, kar želimo in kadar to želimo, pojavlja pa se vprašanje, kako to vpliva na naše splošno počutje. e4 hiša ni navadna hiša. Je prilagojena potrebam ljudi, njen cilj pa je promovirati bivanje v zdravih in udobnih domovih.

Talno ogrevanje je nizkotemperaturni sistem za ogrevanje, ki se idealno kombinira s toplotno črpalko in optimalno razporedi toploto po prostoru, tla pa so ravno prav topla. Brez grelnih teles lahko prostore lažje uredite, toplota se čuti, alergičnim osebam pa je to pisano na kožo, saj se prah manj raznaša.

 

Hiša je zasnovana tako, da nudi maksimalni občutek ugodja, tako v zimskih mesecih kot tudi v času največje vročine. Temperaturne razlike med sobami v hiši, ne glede na dele dneva, so zmanjšane na najmanjšo možno stopnjo, s čimer se doseže maksimalno udobje. Vzdrževanje prijetne temperature znotraj hiše poleg udobja prinaša tudi nižje tveganje za obolevanje od sezonskih bolezni (gripa, viroze). Občutek prijetne temperature (minimum, maksimum) ni enak pri vseh ljudeh, zato je hiša tudi s tega vidika zelo prilagodljiva.

 

Dnevna svetloba je ključna za delovanje našega biološkega ritma. Ima pozitiven vpliv na naše zdravje in dobro počutje. Danes preživimo ljudje 90 % časa v zaprtih prostorih, zato je pomembno, da nam dom nudi zdravo bivanje tudi z vidika kvalitetne naravne osvetlitve.

Naravna osvetlitev e4 hiše je bila analizirana z uporabo količnika dnevne svetlobe (KDS), kot kazalnika svetlobnih vrednosti. Analize osvetlitve so narejene s programom VELUX Daylight Visualiser.

 

Energija

Za zagotovitev prijetnega ozračja v hiši skozi celotno leto je potrebna energija. Zaradi tega je izbira stopnje energetske učinkovitosti objekta in energetske učinkovitosti energenta zelo pomembna, prav tako pa je odvisna od več dejavnikov: od podnebja (klime), kjer se hiša nahaja, do cene energenta in njegove ustaljenosti na trgu. Sam projekt, orientacija v prostoru e4 hiše in vgrajeni izdelki so optimizirani z namenom doseganja čim manjše porabe energije. Energija, ki pa se kljub temu porabi, pa se zagotovi iz obnovljivih virov. Stene, narejene iz termo izolacijske opeke, naravna akumulacija toplote sončne svetlobe, preprečevanje toplotnega mostu in pametna orientacija objekta v prostoru zmanjšajo količino potrebne energije na minimum.

e4 hiša je zasnovana z naslednjimi cilji

a) Znižanje potreb po energiji (gretje-hlajenje)
b) Uporaba energije iz obnovljivih virov
c) Uporaba brezplačne energije iz okolice in njena akumulacija

Poraba energije je odvisna tudi od navad (potreb) potrošnikov. Dva različna lastnika imata lahko bistveno različne energetske potrebe. Naš koncept upošteva tudi možne prihodnje lastnike hiše in možnosti prilagajanja potrebam novega lastnika.

Masivna opečna gradnja

Z uporabo toplotne kapacitete opečne stene je možno ublažiti temperaturna odstopanja.

V toplem podnebju se opečna stena ponoči preko pasivnega ventiliranja hladi. Tako čez dan dlje časa zagotavlja nižjo temperaturo, ko je temperatura zraka ekstremno visoka.

Visoka specifična toplotna kapaciteta (akumulacija) omogoča visoko stopnjo udobja poleti, ko površine sten v hiši počasi hladijo prostore, udobje pa ustvarja tudi pozimi, ko akumulirano toploto počasi oddajajo (sevajo) v prostor.

Akumulacija toplote je nujna. Izkoristimo jo lahko kot del energetsko učinkovitega sistema za ogrevanj/hlajenje zahvaljujoč radiaciji, tj. akumulaciji toplote v opečnih stenah. Prihranek zaradi pozitivnega učinka akumulacije toplote na porabo energije je lahko doseže 9 %.

Ekologija

Toplota iz narave: 100 % učinkovita. In do 80 % brezplačna.

Vedno bolj očitne so rastoče cene energentov in povečanje onesnaženja okolja: čas je, da se zamislimo nad nastalo situacijo in soočimo z novimi oblikami oskrbe z energijo. Obnovljivi viri energije so energija prihodnosti, toplotne črpalke pa predstavljajo izredno alternativo za učinkovito uporabo teh brezplačnih virov energije.

Zaprt življenjski krog

Recikliranje glinene opeke je ekološko sprejemljiv način odlaganja le-te. Reciklirani opečni agregat se lahko uporabi pri nadaljnji proizvodnji opeke in npr. novih mešanic betona. Uporaba recikliranega materiala, ki nastane pri rušenju zidanih zgradb, kot agregata, ima lahko pozitiven učinek iz ekološkega in ekonomskega vidika. Ohranjanje naravnega materiala je ključno za ekološko odgovorno in trajnostno gradnjo, ki bi bila obenem tudi finančno sprejemljiva. Ekološko odgovoren in trajnosten način gradnje vključuje tudi doseganje popolnoma zaprtega cikla uporabe materiala.

Ekonomija

Pri projektiranju e4 hiše se je poleg izpolnjevanja visokih standardov gradnje glede energetske učinkovitosti mislijo tudi na to, da mora biti sama gradnja stroškovno sprejemljiva oziroma dosegljiva.

Koncept Wienerberger e4 hiše je idealno ravnovesje med vloženim in prejetim z več različnih zornih kotov, kot so na primer uporaba znanja, tehnologije, materiala in inovativnih rešitev.

Pravilno ravnovesje med stvarnimi potrebami in skupnimi stroški, določanjem in optimizacijo, obenem pa smo zmanjšali tveganje pred nepredvidenimi stroški, ki bi se lahko pojavili v poznejši fazah projekta in pri samem vzdrževanju.

x